Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik

RM45.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami.
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Categories: , , , , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

anda inginkan topeng jerebu yang paling berkualiti dan sempurna? anda mahukan topeng muka anti jerebu habuk yang paling popular menapis habuk kotoran udara? kedai online pusat borong cadangkan Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik

Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik

  • Functions : Anti Dust, Anti Smoke, Anti Car Smoke, Anti Bacterial, Keep Warm and UV Protection
  • Active Carbon Anti Dust Filter – Strictly follow US manufacturing standard, effiectively filter out pollution molecule
  • Breathable Design – Small & Big hole design to make breathing more smoothly
  • Magic Sticky – Quality sticky to make stick stronger and prevent from loose
  • Aluminium Nose Bridge Strip to prevent from sliding
  • Filter : Active Carbon Filter
  • Size : L50cm x H16cm
  • Weight : 46g

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami.
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

(Nota : Enakmen No.8 Tahun 1982 Bil. 9 (1) — senarai bil.5-11 dilantik mengikut 9.(1)f …tidak lebih daripada tujuh orang yang dilantik oleh Raja). Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik Bajet tahunan diluluskan oleh Lembaga dan juga Kerajaan Negeri Kelantan menerusi kelulusan Dewan Undangan Negeri Kelantan sebagai mana pejabat dan badan berkanun lain di bawah Kerajaan Negeri. Manakala kelulusan perbelanjaan pula diperoleh melalui persetujuan Jawatankuasa Kewangan seperti yang dilulus-kan dalam bajet tahunan yang berkenaan. Keadaan ini telah berja-lan lancar semasa saya berkhidmat pada tahun 1986 hingga 1990.
Seminar Pendidikan Kurikulum Setelah meneliti kurikulum sekolah YIK yang sudah lama tidak disemak dan tidak ada penyesuaian dengan jurusan pengajian di institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara selepas belajar di YIK, kami telah memutuskan untuk mengadakan satu seminar mengenai kurikulum ini dengan menjemput pakar-pakar dari luar. Tujuannya adalah untuk menyediakan kertas-kertas kerja dan ber-incang dengan pendidik dari YIK dan KPM pada tahun 1988.
Mencari Hala Tuju Kurikulum bagi Pengajian Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik Tinggi Seminar selama dua hari pada tahun 1988 itu telah mendapat sam-butan yang sangat baik dan dapat memberi panduan kepada hala tuju kurikulum YIK yang bersesuaian dengan jurusan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negara seperti Me-sir, Madinah, Jordan, Iraq, Indonesia, Sudan dan lain-lain. Hasil daripada seminar itu diperoleh rumusan yang amat berharga yang dapat membantu pihak YIK menokok tambah dan memperbaiki kurikulumnya. Di samping itu, ia juga dapat mem-beri panduan kepada pembaikan kandungan buku-buku teks dalam bidang agama dan bahasa Arab yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat istikadat Melayu Kelantan (MAIK). Buku-buku teks mata pelajaran akademik diedarkan oleh Biro Buku Teks KPM kepada semua pelajar
peperiksaan anjuran YIK dalam Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik pensijilan SMRU, SMU, dan juga STU. Terkemudian dari itu, sekolah di negara Brunei dan MAIS Singapura tidak lagi mengambil peperiksaan yang dianjurkan oleh YIK setelah mempunyai sistem pensijilan sendiri. Peperiksaan tersebut telah diadakan di negara/negeri masing-masin42 kecuali Selatan Thai. Calon-calon dari Selatan Thai men-duduki peperiksaan di Kelantan. YIK sungguh berbangga kerana pensijilannya diterima baik di luar Kelantan dan pelajar yang berjaya dengan cemerlang diterima masuk ke Universiti al-Azhar, Madinah, dan universiti-universiti lain di Timur Tengah sebagai mana pelajar-pelajar lulusan YIK dari negeri Kelantan. Mengikut keterangan Tuan Haji Mat Hussein@ Muhammad bin Yusoff (65 tahun), mantan Pegawai YIK yang mengetuai Bahagian Peperiksaan selaku Setiausaha Peperiksaan antara tahun 1985-1996; “Mulai tahun 1986, Lembaga Peperiksaan YIK telah disusun semula dengan lebih teratur seperti pendaftaran, pengurusan soa-n, pengawasan, dan lain-lain yang menjadikan urusan peperiksaan ,ferjalan dengan lebih baik. Melalui penambahbaikan kerja-kerja u, YIK dapat mengadakan sistem penggunaan komputer dengan sepenuhnya yang kurang menghasilkan kesilapan, mendapat ke-tepatan, dan kesahihan serta mengurangkan peratus kesalahan. Saya sebagai pegawai di bahagian ini, berbangga dengan kejayaan YIK tersebut dan lebih bangga Topeng Jerebu Muka Perlindungan Terbaik lagi ialah pensijilan YIK diterima baik di luar negeri dan juga di luar negara. Bagi saya, inilah masa membawa sinar baru kepada YIK.”
Rombongan ke Luar Negara ‘Rombongan daripada YIK telah mengunjungi pusat-pusat pe-ngajian tinggi seperti Mesir, Arab Saudi, Indonesia, dan lraq bagi memperkenalkan YIK dan pengajian serta pensijilannya. Hasil dar-ipada lawatan itu, lulusan Sijil Tinggi Agama daripada Y1K telah knendapat perhatian dan berpeluang menyambung pelajaran peringkat tinggi di negara-negara tersebut. Saya juga mendapat