Tilam Tidur Haiwan Peliharaan Kucing Anjing Comel

RM45.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Tilam Tidur Haiwan Peliharaan Kucing Anjing Comel

Tilam Tidur Haiwan Peliharaan Kucing Anjing Comel

 

 

  • Keeps your dogs, cats and other small pet cozy and warm
  • Detachable cotton mat, easy to clean
  • Let your pet sleep comfortable and sweet
  • Inner side is made of PP cotton that effectively removes the odor
  • Washable
  • Available in 2 designs
  • Size: 38cm x 32cm x 10cm
  • Weight: 200gm
  • Available colour: Pink with Red Dots, Red with Dark Green Dots

 

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA
heherapa jawatan tradisi seperti Bendahara, Tilam Tidur Haiwan Peliharaan Kucing Anjing Comel Temenggung, Laksamana. Bendahari, Penghulu dan beberapa jawatan lain. Mereka ini bertindak sebagai pembantu kepada Raja (Sultan) dalam mentadbir negeri yam!, diperintah baginda. Kuasa Raja (Sultan) juga dilaksanakan oleh pembesar-pembesar jajahan atau “territorial chiefs’, penghulu dan ketua kampung. Keagungan Empayar Melaka pada abad ke-15, merupakan contoh di mana Kerajaan Melayu ini mempunyai jentera pentadhiran yang kemas dan teratur. Berdasarkan kepada jentera pentadhiran tradisional ini maka pihak penjajah telah membuat perubahan dan pembaharuan dalam sistem pentadbiran mereka. Mereka telah menguhah suai sistem dan jentera pentadbiran negeri ini. Namun begitu, pihak Inggeris yang menjajah negara ini kemudiannya, tidak memperkenalkan satu sistem pentadbiran yang baru dan seragam pada keseluruhannya kerana penjajah Inggeris mempunyai satu dasar pemerintahan secara tidak langsung. Pembaharuan dalam jentera pentadbiran Negeri-Negeri Melayu mula diperkenalkan apabi la pihak Inggeris mewujudkan jawatan Gabenor di Negeri-Negeri Selat. Penjajah Inggeris juga telah memhentiik dua badan barn iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan clan Maps Mesyuarat angan. Pada tahun 1896, pihak Inggeris telah mewujudkan jawatan en-Jeneral dan Maps Mesyuarat Persekutuan hagi Negeri -Negeri yu Bersekutu. Bagi setiap negeri di dalam persekutuan itu, pihak ggeris telah mewujudkan jawatan Residen dan Majlis Mesyuarat litNpgeri. Bagi Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu, pihak Inggeris uga telah niengadakan Majlis Tilam Tidur Haiwan Peliharaan Kucing Anjing Comel Mesyuarat Negeri dan melantik Penasihat nggeris hagi negeri-negeri tersehut. Selepas Persekutuan Tanah Metavu encapai kemerdekaan, jawatan-jawatan yang telah diwujudkan oleh njajah contohnya Residen, Residen-Jeneral dan penasihat telah di-“mansuhkan kccuali di negeri Sarawak. Jawatan Residen iaitu Ketua Pentadhir Bahagian masih dikekalkan di negeri itu. Jawatan Gabenor pula tetap kekal hingga ke hari ini dan lebih dikenali sebagai Yang Dipertua Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri juga dikekalkan tetapi namanya telah diuhah kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan. Bagi melaLsanakan pentadhiran di negeri-negeri dalam Tanah Melayu, pihak Inggeris telah mewujudkan Pejabat-pcjahat Daerah dan Tanah hagi mengambil alih kuasa pernhcsar-pembesar tempatan. Pihak lierkuasa Fempatan yang penal-m.1 telah dituhuhkan di Georgetokkn. Pulau Pinang. Beherapa huah jahatan dan pelkhidmatan awam yang! pcnting :Riga telah dmujudkan. Vihak Inggclk juga telah monbentuk ,atti skim perktudrnatan )ang dinamakan -Mata,van Civil Service (M(‘S 1- ), auk!, kith dikenali %chap’ Perkhidmatan ‘Whir dart nitatik i I’ll )1 Nita tohun 1948 sclera,. set bent uknya Pc! sekutual 1
mi.th Nicht\a phak Inggeris Tilam Tidur Haiwan Peliharaan Kucing Anjing Comel tetati mein
2t