Tali Pinggang Wap Panas Peluh Bakar Lemak

RM85.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Tali Pinggang Wap Panas Peluh Bakar Lemak

Tali Pinggang Wap Panas Peluh Bakar Lemak

 

Features:
* Eliminates unwanted fat
* Eliminates cellulite and loses weight
* Eases muscle pain
* Flushes out and eliminates toxins
* Great for the abdomen, waist, back and hips
* Adjustable temperature to enhance metabolism
* Portable and comfort to use everywhere
* Suitable to use on abdomen, waist, hips or thighs

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Keusahawanan ()rang Kurang Upaya di Malaysia Tali Pinggang Wap Panas Peluh Bakar Lemak setiap individu mempun.yai. faktor latar belak.ang yang berbeza yang menycbabkan mereka berjaya dalam bidang keusahawanan (Eva, 2004 Dalam konteks ini, basil kajian yang dijalankan oleh Noramah dan Safani (2005) ke atas pelajar berkeperluan khas dan pelajar normal, untuk membuat perbandingan ciri-ciri keusahawanan mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara dua kumpulan tersebut. Ini menunjukkan bahawa remaja berkeperluan khas juga mempunyai sifat atau personaliti keusahawanan dalam diri mereka. Strau(Der et at. (2002), telah menjalankan kajian uniuk melihat perbezaan pemikiran tentang kerjaya antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas, jug mendapati bahawa tidak ada perbezaan yang signi kan antara dua kumpulan tersebut. Ini bermilkna, remaja berkeperluan Tali Pinggang Wap Panas Peluh Bakar Lemak khas juga perlu yang lebih becAr sama seperti remaja normal un rnenyertai program-program keusahawanan yan dianjurkan oleh agensi-agemi yang terlikit. Sect)ra tidak langsung, program