Penimbang Digital Mini Senang Dibawa Jalan

RM56.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

Penimbang Digital Mini Senang Dibawa Jalan

Penimbang Digital Mini Senang Dibawa Jalan

 

  • Data lock, low battery indicator, automatic power off, overload indication
  • Easy-to-read LCD display
  • Durable stainless steel surface design
  • Simple one touch operation
  • Highly accurate strain gauge system with graduation 10 gram
  • Maximum load capacity: 50kg/ 100lbs
  • Strong nylon strap and buckle

Description    

Material: Stainless Steel surface, ABS plastic back case (White) , Nylon Strap
Dimension: 17.5 x 9 x 4cm

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Keusahawanan Orang Kurang Upaya di Penimbang Digital Mini Senang Dibawa Jalan Malaysia istimewa ini akan bersama-sama pekerja normal se-masa waktu rehat. Interaksi sosi.al.berlaku melalui akti-vitiyang dijalankan oleh m.ajika.n.seperti perkhemahan, jamuan makan ma’am, majlis tari-menari da.n interaksi khusus antara ma.jikan. dan. pekerja istimewa. Ini bermakna bahawa kolaborasi untuk meningkatkan hubungan sosial. menjadi tanggungjawab majikan. Dal a m menil.ai. sesuatu program pekerjaan sokong-an,perkara yang diambil kira ad.alah bilangan pekerja, jumlah jam bekerja, gap, pemotongan kadar cukai dan yang paling penting, kepuasan bekerja. Daripada kaji-an terhadap 34 orang pekerja di ba-wah program peker-jaan sokongan, kebanyakannya men.yatakan suka be-kerja dan berpuas Kati dengan. gal.akan dan bantu yang diterima serta berinteraksi. dengan masyarak semasa bekerja dalarn bengkel komuniti (Test et al., 1993). Regev dan Katz (1994) melaporkan satu kajian (_ara menyeluruh selarna dua tahun di Israel men jukkan bahawa mereka yang berkeperluan khas dapa rnengendalikan diri mereka dengan jayanya. Kajian Penimbang Digital Mini Senang Dibawa Jalan yang melihatkan usaha kolaborasi itu menunjukkan nniereka boleh mengurus diri mereka dengan berkongsi tern pat tinggal di apartmen, menyediakan makanan, rriernbayar bil, menggunakan pengangkutan awam, menyertai aktiviti masa senggang, berurusan dengan bi rokrasi dan perkh id ma tan-perkhidmatan lain tanpa bantuan. Mereka hanya tidak. dapatberdikari sepenuh-ri’pi dalam kewangan dan sosial. Walaupun ,_;(4);Al-logian hesar boleh melaksanakannya, mereka ma,,i1-) merrier] ukan pengawasan dan bimbingan. Yafly;i (1 996) menegaskan bahawa yang penting bagi ,,,,,(,()rang yang ingin Penimbang Digital Mini Senang Dibawa Jalan menjadi. usahawan ialah .in•  menjadipenting sekali kepada
326