Penimbang Digital Mini Pemegang Timbang Berat

RM45.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

Penimbang Digital Mini Pemegang Timbang Berat

Penimbang Digital Mini Pemegang Timbang Berat

 

 

 

Features:

100% Brand New.
Color: Black
Dimensions:12x8.3x2.5cm-4.68\"x3.2\"x0.98\"
High precision strain gauge sensors system
Unit: g, Kg, lb, oz
Capacity & accuracy: 50kg*10g
Blue backlight function
Display: LCD display
Power supply: 3V AAA batteries-2pcs (battery not included)
Tare function
Auto power off
Over load indication
Automatic reading hold

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Keusahawanan Orang Kurang Upaya di Malaysia Penimbang Digital Mini Pemegang Timbang Berat berkembang (Zaidatol Akmaliah dan Habibah, 1998).
METODOLOGI KAJIAN Reka Bentuk dan Populasi Kajian Bagi memperoleh dapatan kajian, kaedah tinjauan telah digunakan untuk mengenal pasti profil tingkah laku nonkognitif keusahawanan golongan remaja OKU. Seterusnya, golongan remaja OKU yang terlibat dalam kajian ialah mereka yang berumur antara 16 tahun hingga 25 tahun. Fokus kajian hanya tertumpu kepada negeri Melaka dan mereka yang cacat anggota dan cacat penglihatan sahaja yang diambil sebagai responden. Sehubungan itu, secara keseluruhannya bilang OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masya rakat (JKM) Malaysia Cawangan Melaka ialah seramai 4775 orang yang terdiri daripada semua pering umur. Namun oleh sebab Penimbang Digital Mini Pemegang Timbang Berat fokus kajian hanya kepa mereka yang berumur 16 hingga 25 tahun dan cac anggota serta cacat penglihatan sahaja, maka jumlah populasi telah berkurangan menjadi 104 sahaja iaitu 63 OKU cacat anggota dan 41 OKU cacat penglihatan. Oleh sebab bilangan yang kecil, maka kesemua jumlah OKU cacat anggota dan cacat penglihatan telah diambil sebagai responden kajian.
Instrumen Kajian Soal selidik telah digunakan dalam kajian ini bagi menjawab persoalan-persoalan kajian. Dapatan kajian akan dipersembahkan Penimbang Digital Mini Pemegang Timbang Berat dalam bentuk analisis deskriptif dan inferensi. Menurut Sekaran (1992), soal selidik digunakan kerana is merupakan cara terbaik dalam pengumpulan maklumat. Manakala Miller (1974),
244