Pam Angin Manual Tangan Udara

RM20.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Pam Angin Manual Tangan Udara

Pam Angin Manual Tangan Udara

 

Descriptions:
– 100% Brand new and good quality.
– Light weight and small size.
– With compact design, light weight plastic , comfortable handle for using.
– It is suitable for inflating inflatable balloon

Specifications:
Material: Plastic
Color: Red
Size: 18cm x 3.5cm Approximately

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

SMidang ()Hi saudara mara hehau. Findakan Fun Pam Angin Manual Tangan Udara Nlutalur mcni!ahwinkan putcrinva, Tun ratimall dcngan Fun tclah membangkitkan kcmurkaan Sultan Mahmud Shah. Baginda scudiri hcrhasrat untuk memperisterikan Tun Fatimah selepas kcmangkatan permaisuri baginda. Kcmurkaan Sultan Mahmud Shah kc kemuncak apabila baginda mendengar I itll,lli hahawa Tun Mutahir memhuat pakatan untuk nicrampas kuasa. Tanpa usul periksa, Sultan Mahmud Shah tclah mcnjatuhkan hukum hunuh Lc atas ‘Fun Vutahir clan keluarganva. Pada tahun 1510, Paduka Tuan telah schagai Bendahara Melaka ba12,i menggantikan Tun Mutahir. Bendahara Paduka Tuan terlalu tua untuk mentadhir Kerajaan Melaka yang berada dalam keaLlaan kucar-kacir. Akibat huru-hara yang kerap herlaku dan perpecahan di kalangan penthesar-pembesar maka pentadbiran Kerajaan Melaka menjadi Terdapat heherapa faktor yang membawa kepada kelemahan clan kemerosotan Kerajaan Melaka:
(i) Pemerintahan Yang Tidak Cekap Sultan Pam Angin Manual Tangan Udara Mahmud Shah merupakan pemerintah Kerajaan Melaka yang tidak mengambil berat dan tidak niemberi keutamaan ke alas pentadbiran Kerajaan Melaka. Ini terbukti apabila baginda gagal niengawal tindak-tanduk pembesar-pembesar negeri. Baginda membiarkan mereka men-jalankan tugas dengan sewenang-wenangnya. Sikap Sultan Mahmud Shah yang tidak peduli dan prihatin itu membuatkan ramai pembesar negeri Melaka mengamalkan rasuah. Perpecahan berlaku di kalangan pembesar-pembesar negeri. Keadaan ini mengakibatkan wujudnya dua puak iaitu puak tua dan puak muda. Perpecahan ini melemahkan kedudukan golongan bangsawan yang mentadhir dan memimpin Kerajaan Melaka. Sultan Mahmud Shah yang tidak herdaya untuk memulihkan kelemahan Kerajaan Melaka telah menyerahkan kuasa mentadhir kepada putera baginda Sultan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah yang masih muda dan tidak berpengalaman dalam Pam Angin Manual Tangan Udara hal-ehwal pentadbiran Melaka ternyata gagal memerintah Melaka.
iii) Sikap Permusuhan Melayu-Islam Dengan Tamil-Islam Bendahara Tun Mutahir merupakan Bendahara dari puak Tamil-Islam. Sikap heliau yang lehih mementingkan kaumnya menyebabkan golongan Melayu-Islam herasa tidak puas hati. Pembesar-pembesar negeri tidak herpegang teguh kepada ajaran agama Islam walaupun Melaka merupakan pusat pengajian dan penyebaran agama tersehut. Keadaan ini
15