Kolam Belon Mandi Gelongsor Saiz Besar

RM210.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Kolam Belon Mandi Gelongsor Saiz Besar

Kolam Belon Mandi Gelongsor Saiz Besar

 

Swimming pool dimension: 188 x 137 x 34 CM

Slide dimension: 122 x 53 x 53 CM

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

nilai kad kredit RM 10 000; Kolam Belon Mandi Gelongsor Saiz Besar  hunga clan denda akibat tertunggak bayar RM7 500; unttlk penyelesaian, kita pinjam R M20 000; dan hunga keseluruhan untuk pinjaman itu atas fi peratus setahun untuk pemhayaran balik lima tahun ialah RIVI6 000; yang herniakna lehihan hutang, yang puma pokoknya hanyalah RM10 000, kini menjadi RM13 500; dan akhirnya kita nicwhayar R M13 500 itu “just for nothing”!
Terasa bodoh tak’? Janganlah himbang Mika kita terasa kehodohan kita 1tu. Jul adalah kerma pi ntu kepada kebodohan itu ialah “terasa pandai” dan t kepada kehodohan itu ialah tidak menyedari kehodohan se seperti maim lirman Allah yang dalarn Surah Al Bagarah: bermakstid:
“Mereka itti isesunggielinya (1/11(1! mengetahui (kebodohan mereka).
bodoh tetapi ,,u’reka
Oleh itti, sekiranya kita mula menyedari kehodohan kita, itulah tandanya kita telah mula mengetuk pintu kebijaksanaan. Sesungguhnya pengalaman itu mengajar dan kesilapan itu semata-mata untuk mendatangkan rasa insal (Ham diri kita agar tidak Kolam Belon Mandi Gelongsor Saiz Besar herulang lagi di masa-masa hadapan.
16. Pemakan Gaji Dan Skim Pelbagai I )alain tajuk keci I iui, soya tidak hercadang untuk menghuraikan segala inacam skim yang inenyehahkan gaji kita terpotong-potong. Ini adalah kerana sudah hanyak huku yang memhahaskan skim-skim ini dan kactlah-kaedah iuencegah sehelum terkena atau merawat hila sudah tenat. Oleh itti, kita !drat sekali imhas skim-skim ini dan huhungannya dengan p•rihal kesengkekan kita.