Kolam Belon Angin Gelongsor Saiz Besar Keluarga

RM230.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Kolam Belon Angin Gelongsor Saiz Besar Keluarga

Kolam Belon Angin Gelongsor Saiz Besar Keluarga

 

dimension: 188 x 137 x 34 CM

Slide dimension: 122 x 53 x 53 CM

Package comes with: 4 pcs of loops + Slide + Basketball + Swimming pool + (additional option of hand or electric pump)

It has water spray function, slide, loops, basketball.

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

 

Program Perkembangan Kerjaya Remaja
KEPERLUAN PELAKSANAAN PROGRAM Kolam Belon Angin Gelongsor Saiz Besar Keluarga PERKEMBANGAN KERJAYA Kemajuan sains dan teknologi sekarang memerlukan generasi remaja yang sentiasa bersedia menghadapi alam pendidikan yang semakin mencabar. Gabungan usaha meningkatkan pencapaian akademik dan perancangan program perkembangan kerjaya remaja adalah merangkumi semua aspek perkembangan yang berkaitan peribadi, pendidikan dan kerjaya. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1994) menyatakan bahawa usaha negara kita menuju status negara maju berteraskan sains dan teknologi meletakkan pendidikan sebagai alat utama untuk merealisasikan usaha tersebut. Untuk berhadapan dengan cabaran ini remaja-remaja sekolah menengah perlu mempersiapkan diri dengan kecemerlangan akademik Kolam Belon Angin Gelongsor Saiz Besar Keluarga serta memiliki ciri-ciri psikologikal yang mantap. Ciri-ciri psikologikal seperti mempunyai pengetahuan tentang potensi diri, personaliti diri, kemampuan membuat perancangan masa depan yang jelas serta memiliki days kepimpinan diri yang tinggi adalah amat penting. Di samping itu, remaja juga perlu menguasai kemahiran-kemahiran mengkaji maklumat kerjaya. Maklumat kerjaya yang lengkap boleh membantu remaja merancang masa depan kerjaya secara Iebih berfokus. Maklumat-maklumat yang perlu diterokai termasukla pengetahuan tentang diri sendiri, maklumat kerjaya, kemahiran merancang kerjaya meneroka peluang pendidikan dan latihan, membuat keputusan kerjaya serta kemahiran persediaan mendapatkan pekerjaan. Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2000 telah mula menggunakan konsep pensijilan terbuka untuk Sijil Pelajaran Malaysia. Antara konsep-konsep yang terkandung dalam pensijilan terbuka adalah penawaran mata pelajaran peperiksaan menjadi lebih fleksibel, terbuka serta penawaran mata pelajaran selain mata pelajaran teras adalah bebas. Untuk memenuhi keperluan ini, maka perlu ada satu program perkembangan kerjaya yang terancang untuk bimbingan remaja pada peringkat awal persekolahan menengah atas untuk memilih jurusan persekolahan yang sesuai dengan pencapaian akademik, minat dan cita-cita kerjaya mereka. Setiap remaja perlu tahu membuat rancangan pengajian yang selaras dengan cita-cita kerjaya mereka. Sehubungan itu, aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerjaya di sekolah menengah perlu dipertingkatkan lagi. Salah satu strategi yang boleh dilakukan ialah mengadakan program perkembangan kerjaya yang terancang dan sistematik. Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan harapan bahawa 70% daripada remaja lepasan sekolah menengah memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. Penguasaan kemahiran-kemahiran tersebut boleh membuka peluang kepada remaja untuk menyambung pelajaran mereka ke institusi pengajian tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Di samping menguasai bidang sains dan teknologi, diharapkan juga 30% daripada remaja lepasan sekolah menengah yang mempunyai latar belakang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang lain daripada bidang sains dan teknologi. Kemahiran dan kecekapan ini juga boleh membantu mereka menyambung pelajaran ke institusipengajian tinggi. Sementara selebihnya memasuki pasaran pekerjaan sama ada usaha sendiri atau makan gaji dalam sektor kerajaan atau swasta. Untuk mencapai hasrat ini, maka program perkembangan Kolam Belon Angin Gelongsor Saiz Besar Keluarga kerjaya yang terancang perlu diadakan untuk memberi peluang kepada remaja meneroka pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam