Helmet Motosikal Super Klasik Jenama Harley

RM100.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V

Categories: , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

Helmet Motosikal Super Klasik Jenama Harley

Helmet Motosikal Super Klasik Jenama Harley

 

Colour : Black

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Model Program Perkembangan Kerjaya
1 % daripada jumlah populasi remaja dan 10% daripada Helmet Motosikal Super Klasik Jenama Harley  jumlah sekolah menengah di Singapura. Alat ukuran yang digunakan ialah Inventori Perkembangan Kerjaya Super (ODD (Lokan, 1984) versi Australia. Hasil kajian beliau mendapati terdapat perbezaan umur yang signifikan dalam kesediaan remaja bagi kristialisasi pemilihan kerjaya untuk skor min keempat-empat aspek perkembangan kerjaya iaitu penerokaan kerjaya, perancangan kerjaya, maklumat dunia pekerjaan dan membuat keputusan kerjaya. Dapatan ini menguatkan sokongannya terhadap teori Super (1971). Beliau membuat pengesahan tentang teori ini dalam konteks budaya Singapura. Dipeolu (1997) telah menjalankan kajian hubungan antara kurang keupayaan belajar dengan pemikiran kerjaya yang rendah dan pengubahsuaian ketidakupayaan remaja tersebut dengan kekeliruan membuat keputusan kerjaya, kebimbangan dan tekanan luaran. Persoalan kajian ini ialah adakah wujud hubungan antara remaja yang kurang keupayaan Helmet Motosikal Super Klasik Jenama Harley belajar dengan rendah pemikiran kerjaya dan apakah bentuk hubungan antara rendah pemikiran kerjaya dengan pengubahsuaian cara ketidakupayaan remaja. Kajian beliau melibatkan 153 orang remaja yang rendah keupayaan belajar dan berdaftar dengan Pusat Sumber Remaja Kurang Keupayaan Belajar di Universiti Florida. Pemboleh ubah kajian yang dilibatkan ialah pemikiran kerjaya yang rendah, iaitu: kekeliruan membuat keputusan kerjaya, kebimbingan dan konflik luaran. Manakala alat kajian yang digunakan ialah Career Thought Inventory (CTI). Hasil dapatan kajian menunjukkan: i) Terdapat hubungan yang signifikan antara skor sub-skala CTI (kekeliruan membuat keputusan kerjaya) dengan skala pengubahsuaian reaksi tidak berkeupayaan belajar dalam kalangan remaja yang rendah keupayaan belajar. ii) Terdapat hubungan yang signifikan antara skor sub-skala CTI (kebimbangan) dengan skala pengubahsuaian reaksi tidak berkeupayaan belajar di kalangan remaja yang rendah keupayaan belajar. iii) Terdapat hubungan yang signifikan antara skor sub-skala CTI (konflik luaran) dengan pengubahsuaian reaksi tidak berkeupayaan belajar dalam kalangan remaja yang rendah keupayaan belajar.
Implikasi kajian beliau menyatakan bahawa kemahiran pengetahuan kendiri boleh membantu remaja yang kurang keupayaan belajar dan rendah pemikiran kerjaya untuk memahami diri sendiri dan membuat keputusan kerjaya. Keputusan kerjaya dan pemilihan kerjaya yang dibuat oleh remaja memberi kesan kepada dirinya dan kepada orang yang signifikan dengan dirinya. Di Helmet Motosikal Super Klasik Jenama Harley samping itu, pengetahuan tentang kurang keupayaan belajar dan rendah pemikiran kerjaya boleh membantu pengamal kaunseling kerjaya untuk mereka bentuk strategi intervensi yang sesuai dengan ketidakupayaan belajar dan rendah pemikiran kerjaya. Akhirnya pengamal kaunseling kerjaya boleh membuat andaian bahawa remaja yang rendah keupayaan belajar tetapi kurang mengalami masalah kerjaya lebih berkesan membuat penyesuaian diri berbanding dengan remaja yang menghadapi masalah rendah pemikiran kerjaya yang besar. Kilk (1997) telah menjalankan kajian hubungan antara pemikiran kerjaya yang rendah dengan pemilihan subjek major akademik. Persoalan kajian ialah adakah wujud perbezaan dari segi pemikiran kerjaya antara remaja yang telah menguasai subjek major akademik dengan remaja yang tidak menguasai subjek
41.1