Dompet Wanita Rekaan Design Unik Popular

RM36.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

Dompet Wanita Rekaan Design Unik Popular

Dompet Wanita Rekaan Design Unik Popular

 

Features:
With a snap button for closure
With 2 bill pockets, 6 card slots and a photo slot
Sweet style long purse that is your must-have item
Excellent craftsmanship, practical and fashionable
A great gift for your friends or yourself

Specifications:
Material: PU Leather + Polyester
Quantity: 1
Size: 20 x 10 x 2cm
Weight: 60g
Color: Lake Blue, Sky Blue, Rosy, Green, Pink, Purple

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

 

Perkembangan Keusahawanan di Malaysia Dompet Wanita Rekaan Design Unik Popular Teknikal (PUTEK) dan Pusat Sumber Teknologi Perabot (FITEC). Bahagian Latihan dan Bimbingan Usahawan MARA juga bertanggungjawab untuk memberi khidmat latih-an kesedaran, pengetahuan dan panduan kepada bakal usahawan serta meningkatkan tahap keusahawanan dan pengurusan kepada usahawan sedia ada melalui kursus-kursus seperti yang berikut: • Latihan Pembangunan Usahawan (LPU). • Latihan Motivasi Pencapaian (LMP) [7 Hari] -LPU 1. • Latihan Pendedahan Pengurusan Perniagaan (LPPP) [14 Hari] – LPU 2. • Pendedahan Kecekapan. • Pendedahan Pengurusan Perniagaan. • Penyesuaian Individu dengan Projek. • Kerja Luar. • Latihan Sambil Kerja (LPU 3) – [60 Hari]. • Rancangan Perniagaan (LPU 4) – [3 Hari]. • Kertas Kerja Projek. • Persembahan Kertas Kerja. • Projek kepada MARA dan Bank. • Pengurusan. • Perakaunan. • Pengeluaran. • Pemasaran. • Latihan Pembangunan Usahawan Sepadu (LPUS). • Dompet Wanita Rekaan Design Unik Popular Pemborong Binaan. • Pendawaian Bangunan (Telekom Malaysia /
Tenaga Nasional Berhad). • Seminar /Dialog. • Latihan Sambil Kerja.
1
Perkembangan Keusahawanan di Malaysia • Menyediakan dan mengadakan “contoh” pela-belan dan reka bentuk pembungkusan produk. • Mengadakan, menganjurkan dan menyertai per-tunjukan ekspo / pameran perdagangan untuk tujuan promosi dan penjualan barangan. • Mengadakan acara majlis penjualan di sesuatu tempat secara berkala diikuti dengan tawaran dan perundingan perniagaan antara pengeluar dan pengedar / peruncit. • Menyediakan perkhidmatan pengiklanan bagi produk atau perkhidmatan melalui poster, bro-sur /profil produk, akhbar atau media cetak dan elektronik yang lain. • Mengadakan perkhidmatan promosi kepada pe-nyewa-penyewa premis perniagaan MARA atau kawasan Industri MARA (KIM) melalui peng-iklanan, poster, brosur atau pameran perdagangan termasuk jualan bermusim di premis tersebut. Mengadakan lawatan ke premis perniagaan/ perusahaan yang dimiliki oleh usahawan yang berjaya. MARA juga menganjurkan Program Usahawan Teknikal untuk membimbing dan menggalak bekas-bekas pelatih Institut Kemahiran MARA (IKM) / Pusat GIAT MARA dan institusi-institusi latihan lain yang menyertai bidang perdagangan dan perindustrian dengan cara yang berikut: • Memberi tindak balas yang positif kepada pem-bangunan setempat dalam memberi kemudah-an kepada masyarakat setempat mendapat perkhidmatan yang terjamin dari segi kualiti dengan kos yang minimum. • Menjadi pemangkin kepada aktiviti perniaga-
49