Botol Comel Hello Kitty Perempuan

RM40.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Botol Comel Hello Kitty Perempuan

Botol Comel Hello Kitty Perempuan

 

 

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Keperluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Botol Comel Hello Kitty Perempuan Vokasional banyak dilaburkan untuk mewujudkan modal insan yang mencukupi dalam pelbagai bidang. Namun keunikan ciri keupayaan yang dimiliki oleh OKU baik dalam bidang akademik ataupun dari aspek kecekapan fizikal dan mental telah membataskan ke-mampuan golongan ini untuk bebas memilih mana-mana institusi TVET yang diingini walaupun TVET terletak berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Memandangkan keupayaan yang dimiliki oleh OKU ad alah pelbagai, merangkumi kecacatan pendengaran, penglihatan, anggota dan mental yang memerlukan sokongan peralatan dan kernudahan yang berbeza, maka belia OKU memerlukan bantuan dan sokongan peralatan dan emosi yang berlainan daripada belia ang normal sepertimana yang terdapat di institusi-stitusi latihan yang disediakan khusus untuk KU sama ada oleh kerajaan Botol Comel Hello Kitty Perempuan  atau NGO. Situasi ini seterusnya menjadikan pusat latihan vokasional OKU semakin penting dan terkenal dalam kalangan belia dan lepasan sekolah OKU sebagai alternatif terbaik untuk memperoleh kemahiran vokasional yang khu-, sus dalam bidang tertentu sebelum memohon peker-jaan atau menceburi bidang keusahawanan. Di Malaysia, JKM yang berada di bawah bidang kuasa KWKPM merupakan badan utama yang menye-laras kemajuan dan menjaga hak OKU di Malaysia merangkumi bidang TVET dengan bantuan agensi lain seperti KPM, KPT, MECD, KSM serta NGO. Di sam-ping menganjurkan program pembangunan Botol Comel Hello Kitty Perempuan kemahir-an vokasional OKU menerusi. Pusat Dalam Komuniti (PDK) dan Bengkel Daya, PLPP Bangi merupakan pusat latihan vokasional OKU yang dikendalikan sen-diri oleh KWKPM. Di samping menyediakan kemu-dahan pernulihan dan dorongan kaunseling, PLPP
391