Bantal Angin Intex Berkualiti Tahan Lasak Original

RM25.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

Bantal Angin Intex Berkualiti Tahan Lasak Original

Bantal Angin Intex Berkualiti Tahan Lasak Original

 

  • 100% Brand New.
  • Designed according to human body engineering principles.
  • Integrates the merits of a puffed pillow and a waist cushion.
  • Soft, Flocked Pillow and convenient to use.
  • Fashionable commodity for home use and traveling.
  • Its so small you can keep it in your bag.
  • Inflates Easily.
  • Intex fabric pillow.
  • Comfortable I bean construction.
  • Size : 43cm x 28cm x 9cm ( 17″ x 11″ x 3.5″ )

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

 

1 20 Isu-Isle Wanita Di Malaysia
PENYERTAAN TENAGA BURUH WANITA MENGIKUT Bantal Angin Intex Berkualiti Tahan Lasak Original SEKTOR Kadar penyertaan wanita dalam pasaran buruh di sesebuah negara berkait rapat dengan taburan penduduk dan pusingan hidup wanita itu sendiri. Ini disokong pula dengan bentuk dasar dan strategi pembangunan yang dilaksanakan, pelaburan dalam pembangunan sumber manusia dan ideologi tentang wanita bekerja. Wanita pada awalnya mula melibatkan diri dalam aktiviti pertanian keluarga. Mengikut Boserup (1970) tahap penglibatan wanita dalam sistem pertanian keluarga bergantung kepada siapa yang lebih menguasai aktiviti pertanian. Di Afrika umpamanya, aktiviti pengeluaran makanan dilakukan oleh wanita dengan sedi kit bantuan kaum lelaki. Manakala dalam masyarakat lain, tugas tersebut dilakukan oleh kaum lelaki, dan wanita berperanan sebagai pembantu sahaja (Nor Aini 2003). Namun, apabila berlaku pembangunan industri dan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian telah menyebabkan penglibatan wanita Bantal Angin Intex Berkualiti Tahan Lasak Original dalam sektor pertanian menjadi semakin ber-kurangan. Ini bermakna penglibatan awal dalam aktiviti ekonomi bermula d sektor pertanian. Apabila berlaku perubahan struktur ekonomi, per wanita yang terlibat dalam sektor ini semakin berkurangan. Tumpu mereka beralih kepada sektor-sektor perindustrian dan perkhidmatan. Dalam konteks makro, wanita terlibat dalam kesemua sektor ekonomi. Di sektor pertanian, mereka menjadi pengeluar makanan dan pekerja ladang (getah, teh, kelapa sawit, koko dan sebagainya). Dalam sektor pembuatan pula, mereka menjadi buruh separuh mahir dalam industri tekstil, pakaian dan elektronik. Begitu juga dengan sektor perkhidmatan. Kini, sektor pembuatan dan perkhidmatan menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Secara tidak langsung peranan pekerja wanita ke arah menjana pertumbuhan ekonomi negara amat besar sekali.
Walau bagaimanapun, sejauh mana wanita di sesebuah negara terlibat dalam aktiviti ekonomi atau memasuki pasaran buruh bergantung kepada: Bantal Angin Intex Berkualiti Tahan Lasak Original bentuk dasar dan strategi yang dilaksanakan, pembangunan sektor ekonomi tertentu serta pemilihan teknologi, pelaburan dalam sumber manusia, ideologi rnengenai wanita bekerja yang melibatkan faktor-faktor budaya, adat dan sejarah dan agihan penduduk dari segi jantina dan kadar pertumbuhan penduduk negara berkenaan. Bagi wanita luar bandar, mereka terlibat dalam empat bidang ekonomi utama iaitu: