Alat Penimbang Poket Mini 40kg Kedai Malaysia

RM45.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

Alat Penimbang Poket Mini 40kg Kedai Malaysia

Alat Penimbang Poket Mini 40kg Kedai Malaysia

 

  • With accurate weight, functional stable, digital LCD display.
  • It is excellentof family/shopping and easy to carry.
  • Max capacity: 40kgs
  • Designing smart by personal characterize
  • Bigger volume and higher precision
  • Very cabinet and being suitable to carry it
  • Digital LCD display
  • Powered by : 2 AAA batteries (included)
  • With backlight
  • Factory price offered

 

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Keusahawanan Orang Kurang Upaya di Alat Penimbang Poket Mini 40kg Kedai Malaysia Malaysia menengah, universiti, politeknik, kolej, pusat latihan vokasional dan rnana-mana tempat yang ada memberi latihan kepada OKU. Kesemua responden ini mestilah telah berdaftar dengan JKM. Golongan OKU yang menghadapi pelbagai kecacatan tidak diambil sebagai responden memandangkan kebanyakan mereka tidak berupaya untuk menjawab persoalan kajian. Fokus utama JKM bagi golongan ini ialah hanya untuk membolehkan mereka berupaya mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal-hal lain tidak begitu diambil berat. Oleh yang demikian fokus kajian ini hanya kepada mereka yang berdaftar, Alat Penimbang Poket Mini 40kg Kedai Malaysia berupaya membaca dan men-jawab persoalan kajian serta berumur dalam lingkungan 16 hingga 25 tahun. Untuk itu kajian ini telah berjay mengumpul lebih daripada 1000 OKU untuk dija sebagai responden bagi seluruh negeri di Malaysia. Namun hanya seramai 800 OKU sahaja yang telah berjaya melengkapkan soal selidik sepenuhnya. Sementara yang selebihnya terpaksa diabaikan kerana soal selidik yan diterima sama ada kosong (tidak diisi) ataupun tid lengkap. Namun bagi tujuan kajian ini, pulangan soal selidik adalah mencukupi (80 peratus). Menurut Cohen dan Manion (1994), kadar pulangan soal selidik antara 70 peratus hingga 80 peratus adalah mencukupi. Malah me-nurut Reaves (1992), jumlah responden seramai 500 Alat Penimbang Poket Mini 40kg Kedai Malaysia orang sudah mencukupi untuk menjalankan sesuatu kajian.
ANALISIS TAHAP TINGKAH LAKU KOGNITIF KEUSAHAWANAN GOLONGAN OKU Setelah kesemua soal selidik dianalisis, dapatan data me-nunjukkan bahawa tingkah laku kognitif keusahawanan OKU berada pada tahap sederhana tinggi iaitu dengan skor min 3.80 dan sisihan piawai 0.45. Sisihan piawai yang
206