Alat Buat Waffle Rumah Segera Kedai Kedah Selangor

RM100.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

Description

Alat Buat Waffle Rumah Segera Kedai Kedah Selangor

Alat Buat Waffle Rumah Segera Kedai Kedah Selangor

 

Quick and Easy

This waffle  is able to whip out 5 heart-shaped slices at once. Be it a family brunch or for a birthday party, this handy waffle will not disappoint. Just pour the batter in, wait 5 minutes and voila! Waffles in a snap!

Light and Tone Indicator

Lifting the waffle up during the cooking time can more often than not damage the waffles. They break up and tear or lose its crisp texture. With the , you needn’t worry about any of these problems occurring. A key feature of the sandwich maker is its light and tone indicator that tell you when your waffles are done. It’s so easy and convenient!

Non-stick surface

The non-stick coating plate allows you to make perfect waffles with convenience; there is no need to worry if your waffle is going to adhere to the surface of the maker. Clean-up will also be a breeze! The cool-touch housing ensures your safety, the maker’s exterior remains cool even during use. This makes the product safe and usable for anyone at any time! Wait no longer, get this amazing product today!

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

Bab 3
Kedudukan Wanita dalam Pelan Induk Perindustrian
Pengenalan Antara perkara yang terkandung dalam PIP yang akan meninggalkan kesan terhadap penglibatan wanita ialah pemilihan keutamaan industri, dasar industri Alat Buat Waffle Rumah Segera Kedai Kedah Selangor berat, pembangunan teknologi dan pembangunan guna tenaga. Oleh itu tujuan bahagian ini ialah untuk melihat secara menyeluruh perkembangan industri elektronik, tekstil dan beberapa industri lain yang banyak melibatkan guna tenaga wanita dalam jangka masa PIP dilaksanakan. Selai daripada membincangkan program PIP itu sendiri tumpuan utama bab in ialah untuk menilai sejauh mana kesan penggunaan teknologi ke atas pekerja wanita dalam sektor pembuatan pada masa akan datang.
PIP: Objektif, Strategi dan Keutamaan Industri Terdapat tiga objektif utama PIP yang ingin dicapai apabila ianya dirangka untuk menjayakan kadar pertumbuhan sektor pembuatan bagi tempoh 10 tahun iaitu 1986-95. Objektif-objektif tersebut ialah pertama untuk mempercepatkan pertumbuhan sektor pembuatan bagi menentukan satu perkembangan ekonomi yang pesat dan untuk menyediakan asas bagi memenuhi matlamat sosial sesuai dengan DEB, kedua, menggalakkan peluang bagi Alat Buat Waffle Rumah Segera Kedai Kedah Selangor penggunaan sumber asli negara secara maksimum dan cekap, dan ketiga, membina asas bagi menuju ke arah sebuah negara perindustrian yang maju dalam jangka masa yang ditentukan melalui pertambahan keupayaan teknologi. Dalam menentukan pencapaian objektif tersebut beberapa strategi telah dirangka termasuk mempelbagaikan pasaran eksport, memodenkan sektor industri kecil dan menyusun semula firma yang tidak cekap dan menurun sumbangannya, membangunkan teknologi Bumiputera dan menambah