Alat Bantu Pendengaran Telinga Harga Borong

RM85.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V

Description

Alat Bantu Pendengaran Telinga Harga Borong

Alat Bantu Pendengaran Telinga Harga Borong

 

Technical parameters:

Max Sound Output: 126dB ± 5dB
Max Sound Gain: 525dB
Harmonic Wave Distortion: ≤10%
Frequency Range: 300~4000 hz
Input Noise: ≤32 dB
Battery: AG13 button cell battery x 2
Working Voltage: 1.3/1.5V
Working Current: ≤3.5-4.5mA
Color: As seen as picture shows.
Package Size: 9.7 x 7.8 x 3.3cm
Net Weight: 10g

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

 

Perkembangan Keusahawanan di Malaysia utama bagi pembangunan usahawan Bumiputera. Sejarah KPUn bermula dengan penubuhan Kemente-rian Alat Bantu Pendengaran Telinga Harga Borong Penyelarasan Perbadanan Awam pada tahun 1974 yang kemudiannya ditukarkan kepada Kementerian Perusahaan Awam (KPA) pada tahun 1976. KPA bertang-gungjawab untuk mengawas dan menyelaras agensi-agensi perusahaan awam seperti MARA, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). Penubuhan KPUn bagi menggantikan KPA bertujuan memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan Bumiputera untuk mempercepat pencapaian matlamat pewujudan sebuah MPPB. Penyusunan semula KPUn pada 27 Mac 2004, mem-perlihatkan kementerian ini telah diberi nama baharu iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Ko-perasi (KPUK) dengan tambahan tanggungjawab ter-hadap Jabatan Pembangunan Koperasi, Maktab Ker-jasama Malaysia (MKM) dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad. Antara agensi di bawah tanggungjawab KPUK ialah MARA, Yayasan TEKUN Nasional (TEKUN), Bank Pembangunan dan. Infrastruktur Malaysia Berhad (BP1MB), Perbadanan Kemajuan Alat Bantu Pendengaran Telinga Harga Borong Kraftangan Malaysia (PKKM), UDA Holding Berhad, Credit Guarantee Coorporation Malaysia Berhad (CGC) dan 13 Per-badanan Kemajuan Ekonomi Negeri (Kementerian Pembangunan Usahawan, 2002). Kesemua agensi ini berperanan untuk mencapai matlamat MPPB, dan dalam usaha untuk merealisasikan matlamat MPPB ini, KPUn (2002) berperanan:
• Menggubal dasar pembangunan usahawan. • Mewujud dan melaksanakan program pemba-ngunan keusahawanan.
15